0511-595 03 k

Lärarresurser

Lärarhandledning

Bibeläventyret har en välutvecklad lärarhandledning som kan hjälpa dig som lärare att göra mesta möjliga av ett besök. Denna handledning är ett stöd till dig som lärare att integrera Bibeläventyret i undervisningen. Bibeläventyret berör fler ämnen än religionskunskapen och efterarbetet kan med fördel göras ämnesövergripande. Lärarhandledningen tar dock sin utgångspunkt i syftet för religionskunskap enligt Lgr22.

Ladda ner Lärarhandledningen för Bibeläventyret GT här!

Ladda ner Lärarhandledningen för Bibeläventyret NT här!

Kahooter Gamla testamentet

I Lärarhandledningen beskrivs hur lärare kan använda Kahoot-samtal om olika ämnen:

Kahoot-samtal om etik.
Klicka här för att komma till Kahooten.

Kahoot-samtal om identitet och livsfrågor
Klicka här för att komma till Kahooten.

Kahoot-samtal med jämförelser mellan judendom, kristendom och islam
Klicka här för att komma till Kahooten.

Kahoot-samtal med jämförelser av livsvillkor i olika tider
Klicka här för att komma till Kahooten.

Kahoot med repetionsfrågor
Klicka här för att komma till Kahooten.

Kahooter Nya testamentet

I Lärarhandledningen beskrivs hur lärare kan använda Kahoot-samtal om olika ämnen:

Nya testamentet- repetitionsfrågor
Klicka här för att komma till Kahooten.

Samtal om livsval och vad som är viktigt i livet
Klicka här för att komma till Kahooten.

Samtal om döden och ett eventuellt liv efter detta
Klicka här för att komma till Kahooten.

Samtal om utanförskap, ansvar, sexualitet och jämställdhet
Klicka här för att komma till Kahooten.

Frågesport mellan lektioner?

Som hjälp till repetition av Bibeläventyret GT finns det fem frågesporter som kan göras på dator eller genom utskrivna pdf:er.  Det är ett kul sätt att repetera för hela klassen. Del 1-4 är 20 frågor och del 5 är innehåller alla 100 frågorna från del 1-4. 

Varför årskurs 4 och 5?

I årskurs 1–3 lär sig eleverna vanligtvis några fristående bibelberättelser. I Bibeläventyret ingår fler berättelser och eleverna utmanas att se händelserna i sina historiska och geografiska sammanhang. Utvärderingar visar att Bibeläventyret bäst kommer till sin rätt i årskurs 4 och 5, då elevernas förmåga och förståelse för helheter och överblick i regel är mer utvecklad. För äldre elever kan materialet ibland upplevas lite barnsligt.
 

Hur utnyttjas Bibeläventyret bäst som resurs?

Bibeläventyret kan användas som en helt fristående resurs och det ställs inga krav på lärarens lektionsförberedelse. Många lärare utnyttjar Bibeläventyret strategiskt för att knyta ihop de olika kunskapsområdena inom religionsämnet. Eleverna lever sig in i berättelserna, vilket gör att frågor om samband och värderingar väcks. Utvärderingar visar att många lärare särskilt uppskattar möjligheten att sitta bredvid och lyssna till elevernas egna funderingar och diskussioner som inspiration till uppföljande samtal och efterarbete. 


Vad är faktainnehållet?

Eleverna lär sig fakta om Bibelns tillkomst och uppbyggnad. GT täcker innehållet från skapelsen och Noa, Abraham och de övriga patriarkerna, via Mose och det judiska folkets historia med kung David och profeterna fram till berättelsen om den modiga drottningen Ester. NT tar upp det judiska folkets situation när Jesus föds och skildrar hans liv och undervisning. Eleverna lär sig om Bergspredikan, några liknelser, får höra om händelserna runt påsken och vad som hände sedan. Till sist får eleverna följa Paulus resor som missionär i romarrikets Turkiet och södra Europa.


Ämnesintegrerande

Bibeläventyret hör närmast hemma i religionsämnet. Utvärderingar visar att många lärare använder Bibeläventyret för att knyta samman undervisningen i religion med andra ämnen som historia och geografi. Exempel på anknytning är undervisning om mellanösterns geografi och historia, romarriket, kristendomens införande i Norden och reformationstiden, när Gustav Vasa tog bibelöversättare till sin hjälp för att bygga upp det nya Sverige. Dessutom ger den pedagogik som används i Bibeläventyret många anknytningar till undervisningen i svenska


Hur uppfylls kunskapskraven?

Bibeläventyret ger kunskaper om Bibeln och sammanhang i Bibelns värld. Det ger en grund till förståelse för senare utveckling av judendom, kristendom och islam. Dessa kunskaper är också en förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla förmågor till att analysera likheter, skillnader och samband mellan dessa världsreligioner och deras olika inriktningar. Några exempel kan vara förmåga att

  • föra resonemang om likheter och skillnader mellan judendom och kristendom
  • visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar i judendom och kristendom
  • redogöra för grunderna till några judiska och kristna högtider.


Pedagogiken är engagerande

Bibeläventyrets pedagogik är omväxlande och interaktiv. Grunden är berättande. Eleverna engageras i enkla dramer som levandegör berättelserna. Geografin visualiseras genom att klassrummet görs om till en karta, där platserna för Bibelns berättelser märks ut. Eleverna aktiveras genom rörelser som kopplas till nyckelord. Steg för steg växer en ramsa och talkör fram som tydliggör hur berättelserna hänger ihop. En jättebibel med en kassett för varje bok visar Bibelns uppbyggnad. Kassetterna går att öppna och inuti ligger en sak gömd som åskådliggör något skeende i just den boken. Trolleri, spel, rap och rim förstärker inlärningen.

Antal bokade Bibeläventyr

Under åren som gått har Bibeläventyrets instruktörer gjort över 25000 st äventyr.

2024 – 450 än så länge
2023 – 1200 st
2022 – 1000 st
2021 – 1000 st
2020 – 1002 st
2019 – 1521 st
2018 – 1458 st
2017 – 1517 st
2016 – 1518 st
2015 – 1475 st
2014 – 1523 st
2013 – 1522 st
2012 – 1462 st
2011 – 1206 st
2010 – 1270 st
2009 – 1032 st
2008 – 1120 st
2007 – 1000 st
2006 – 1000 st
2005 – 750 st
2004 – 450 st
2003 – 443 st
2002 – 254 st
2001 – 61st GT-äventyr
2000 – 40 st GT-äventyr