0511-595 03 k

Vad är Bibeläventyret?

En röd tråd genom Bibeln

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop?.

Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta!

Och dessutom  – de har kul under tiden!

Icke-konfessionellt läromedel

Läromedlet är icke-konfessionellt och uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.

Materialet fokuserar på berättelserna. Eleverna får då en kunskap som hjälper dem att senare, under lärarens ledning, arbeta vidare med t.ex. fördjupning, reflektion, tolkning och existentiella samtal.

Vi berättar…

I berättandets form upplever vi de flesta av Bibelns kända berättelser och personer. Del ett handlar om Gamla testamentet, t.ex. skapelsen, Noa, Sara och Abraham, Mose, Rut och kung David. Del två, Nya testamentet, handlar om Jesus, liknelserna och undren, Paulus spännande liv, de kristna högtiderna mm.
Bibeläventyret bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom främst judendom och kristendom, och till viss del islam.

…på ett engagerande sätt!

Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trix, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar.

Bland annat rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

Hela Bibeln på 2×4 timmar

Bibeläventyret är uppdelat i två delar. Gamla och Nya Testamentet. Varje del kan delas upp olika beroende på hur läraren önskar. Helst på två förmiddagar med några dagar mellan, med två lektioner varje förmiddag. Vår målgrupp är årskurs 4 och 5, men årskurs 6 går också.

Det är en hjälp att uppleva berättelserna i kronologisk ordning. Därför är Gamla Testamentets Bibeläventyr en förutsättning för Nya Testamentets Bibeläventyr. 

Varje elev får ett häfte

Häftet används under dagen och kan sedan också brukas för repetition och fortsatt undervisning i skolan om Bibeln.

Vi gör det i klassrummet

Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum då Bibelns geografi kommer att byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och använda den i framtida undervisning.

Nya Priser 2023

Ett Bibeläventyr kostar totalt 3 500 kr inklusive moms + ev. reseersättning. OBS: Skolan och församlingar på orten brukar komma överens lokalt om hur de delar upp kostnaden. Det lokala priset kan därför vara lägre, eller t.o.m. kostnadsfritt, då kyrkor eller ekumeniska råd ofta erbjuder subventionerat pris. 

Vem gör ett Bibeläventyr i en klass?

Bibeläventyret genomförs av utbildade och licensierade instruktörer. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.
Vi har idag cirka 600 aktiva Bibeläventyrare i landet som gör Bibeläventyr på sina ”hemorter”. Om det inte finns någon aktiv äventyrare på din ort kan du antingen arvodera en äventyrare från oss som kommer och besöker klassen eller så hittar ni någon lokalt som kan gå utbildningen och sedan kunna hjälpa skolan under en längre tid. Mer info under bli äventyrare.

Presenteras av Svenska Bibelsällskapet

Bibeläventyret ägs av Svenska Bibelsällskapet och drivs som ett projekt för att öka kunskap och förståelse av Bibeln, dess historia och berättelser, i skolan. Svenska Bibelsällskapets huvudmän är Svenska kyrkan, de övriga frikyrkorna, Svenska Akademien och Kungliga Vitterhetsakademien.

Läs mer om Bibeläventyret i vår folder:

Antal bokade Bibeläventyr

Under åren som gått har vi gjort över 24000 st äventyr.

2023 – 850 st än så länge

2022 – 1000 st
2021 – 1000 st
2020 – 1002 st
2019 – 1521 st
2018 – 1458 st
2017 – 1517 st
2016 – 1518 st
2015 – 1475 st
2014 – 1523 st
2013 – 1522 st
2012 – 1462 st
2011 – 1206 st
2010 – 1270 st
2009 – 1032 st
2008 – 1120 st
2007 – 1000 st
2006 – 1000 st
2005 – 750 st
2004 – 450 st
2003 – 443 st
2002 – 254 st
2001 – 61st GT-äventyr
2000 – 40 st GT-äventyr