0511-595 03 k

Lärare

Bibeläventyret är ett läromedel som både avlastar dig och som hjälper eleverna nå läroplanens mål. 

Vad är Bibeläventyret?

Läs mer om läromedlet som används av mer än 1000 klasser per år.

Läroplanen

Hur kan Bibeläventyret hjälpa dig uppfylla läroplanen?

Boka

Vi gör vad vi kan för att din skola ska få del av Bibeläventyret.

Lärar-resurser

Upptäck lärarhandledningen mm.

Referenser

Vad säger elever, lärare och rektorer om Bibeläventyret?