0511-595 03

Vad är Bibeläventyret?

Här finns allt du behöver veta om Bibeläventyret.
Har du några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

"Bra att det tydligt framkommer att detta är vad som står i Bibeln, inte vad man ska tro på.”

– Lärare på muslimsk friskola i Malmö

"Det var jättemycket vi lärde oss och det var jätteroligt."

– Kille på Skattkärrskolan årskurs 4

”Bibeläventyret är en härlig gemensam upplevelse där klassen tillsammans med skickliga, kunniga och duktiga instruk-törer lär sig mer om Bibeln, dess berättelser och viktiga grunder för flera religioner.”

– Förstelärare på Skattkärrsskolan

Webbinarium om Bibeläventyret

Under en timme kommer du få smakprov från en av våra engagerade instruktörer och du får även tillfälle att själv ställa dina frågor. Webbinariumet är gratis och öppet för dig som är intresserad, oavsett om du kommer från skola, församling, eller är allmänt nyfiken. Aktuella datum ser du om du klickar på länken nedan.

En röd tråd genom Bibeln

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop?

Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta.

Och dessutom  – de har kul under tiden.

Icke-konfessionellt läromedel

Läromedlet är icke-konfessionellt och uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.

Materialet fokuserar på berättelserna. Eleverna får då en kunskap som hjälper dem att senare, under lärarens ledning, arbeta vidare med t.ex. fördjupning, reflektion, tolkning och existentiella samtal.

Vi berättar…

I berättandets form upplever vi de flesta av Bibelns kända berättelser och personer. Urvalet har gjorts utifrån vilka berättelser som varit centrala i både kulturliv och olika kristna traditioner.
Del ett handlar om Gamla testamentet, t.ex. skapelsen, Noa, Sara och Abraham, Mose, Rut och kung David. Del två, Nya testamentet, handlar om Jesus, liknelserna och undren, Paulus spännande liv, de kristna högtiderna mm.
Bibeläventyret bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom främst judendom och kristendom, och till viss del islam.

…på ett engagerande sätt!

Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trix, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar.

Bland annat rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

Hela Bibeln på 2×4 timmar

Bibeläventyret är uppdelat i två delar: Gamla och Nya testamentet. Varje del kan delas upp olika beroende på hur läraren önskar. Helst på två förmiddagar med några dagar mellan, med två lektioner varje förmiddag. Vår målgrupp är årskurs 4 och 5, men årskurs 6 går också.

Gamla testamentets Bibeläventyr är en förutsättning för Nya testamentets Bibeläventyr.

Varje elev får ett häfte

Häftet används under dagen och kan sedan också brukas för repetition och fortsatt undervisning i skolan om Bibeln.

Vi gör det i klassrummet

Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum då Bibelns geografi kommer att byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och använda den i framtida undervisning.

inte en hel förmögenhet

Skolan och församlingar på orten kommer överens om hur de fördelar kostnaderna. Materialet (häften mm) kostar 850 kr. Kostnaden för instruktörens arvode är 2 650 kr inklusive moms. Ett Bibeläventyr kostar alltså totalt 3500 kr plus ev. reseersättning. Kyrkor eller ekumeniska råd betalar ofta en del av kostnaden, eller hela.

Vem gör ett Bibeläventyr i en klass?

Bibeläventyret genomförs av utbildade och licensierade instruktörer. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.
Vi har idag cirka 600 aktiva Bibeläventyrare i landet som gör Bibeläventyr på sina ”hemorter”. Om det inte finns någon aktiv äventyrare på din ort kan du antingen arvodera en äventyrare från oss som kommer och besöker klassen eller så hittar ni någon lokalt som kan gå utbildningen och sedan kunna hjälpa skolan under en längre tid. Mer info under bli äventyrare.

Presenteras av Svenska Bibelsällskapet

Bibeläventyret ägs av Svenska Bibelsällskapet och drivs som ett projekt för att öka kunskap och förståelse av Bibeln, dess historia och berättelser, i skolan. Svenska Bibelsällskapets huvudmän är Svenska kyrkan, de övriga frikyrkorna, Svenska Akademien och Kungliga Vitterhetsakademien.

Antal bokade Bibeläventyr

Under åren som gått har Bibeläventyrets instruktörer gjort över 25000 st äventyr.

2024 – 450 än så länge
2023 – 1200 st
2022 – 1000 st
2021 – 1000 st
2020 – 1002 st
2019 – 1521 st
2018 – 1458 st
2017 – 1517 st
2016 – 1518 st
2015 – 1475 st
2014 – 1523 st
2013 – 1522 st
2012 – 1462 st
2011 – 1206 st
2010 – 1270 st
2009 – 1032 st
2008 – 1120 st
2007 – 1000 st
2006 – 1000 st
2005 – 750 st
2004 – 450 st
2003 – 443 st
2002 – 254 st
2001 – 61st GT-äventyr
2000 – 40 st GT-äventyr