0511-595 03

1995 kom jag att arbeta tillsammans med Jonas Dagson och Vandra genom Bibeln. Jonas hade översatt och omarbetat ett undervisningsmaterial om Bibelns olika böcker, som från början var framtaget i USA. Med hjälp av rörelser och nyckelord undervisade vi om främst Gamla Testamentets historia, geografi och innehåll.

Det nya med detta koncept var att ansvaret för åhörarnas möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen lades på mig som lärare och föreläsare, och inte främst på lyssnarens förmåga och uppmärksamhet. Metoden vara att försöka engagera alla olika sinnen i inlärningen, och dessutom göra det på ett sätt som var roligt och intressant.

Grundidén som då föddes var att utifrån skolans läroplan presentera en del av Bibelns alla olika berättelser. Att ge barnen en möjlighet att förstå den bok som inte bara ligger till grund för kristendomen, utan också för det judiska folket och Islam. Som sådan har den ju också blivit den värdegrund som präglat större delen av vår värld. Upplägget fick inte vara evangeliserande, utan skulle presentera Bibelns innehåll på ett så objektivt och sakligt sätt som möjligt.

Med hjälp av olika människor i bekantskapskretsen började så Bibeläventyret att växa fram. Materialet tillverkades i vår källare, på second hand i Götene, hemma hos sömmerskan Ulla och inte minst i datorn hos vår tecknare Anders Parsmo. Resultatet blev en 4,5 timmes lång dramatiserad berättelse, med 17 st färgglada bilder och 56 st rörelser och nyckelord som det sammanhållande kittet.

På hösten 1999 samlades några handplockade barn- och ungdomsledare för en tre dagar lång introduktionskurs för Bibeläventyret Gamla Testamentet. Det kom att bli tre mycket intensiva men roliga dagar. Innan vi tog farväl bestämde vi träff 6 månader senare, och då skulle vi alla ha provat konceptet i några olika klasser. Det var med en stor nervositet som jag både åkte till kursen och återvände hem. Hur skulle det tas emot av elever och lärare?

Så möttes vi åter igen i Mullsjö folkhögskola. Förväntningarna var höga men nervositeten kanske ännu större. Hur hade det tagits emot? Var vi välkomna på skolan, eller hade eleverna gjort tummen ner?

Bibeläventyret fick MVG!
-” Eleverna älskar det! Lärarna tycker att det är bland det bästa det sett, och själva tycker vi att det har varit fantastiskt roligt!!” Vi hade lyckats, så långt!

Under de kommande åren har vi sedan hållit en mängd olika kurser runt om i vårt land. Ungefär 1600 äventyrare har utbildats i Sverige, och några kurser har hållits i Danmark och i de svensktalande delarna av Finland. Från att startat från noll 1999 har Bibeläventyret växt till att nu genomföras i ca 1500 klasser per år.

Sedan starten har det genomförts ca 22 000 bibeläventyr på Sveriges skolor.

Genom våra kontakter med alla fantastiska lärare, skolverk och utbildningsdepartement har vi försökt att anpassa vårt koncept för att mer och mer tillgodose alla parters olika önskemål.
Att arbeta på skolan kräver ett stort ansvar gentemot barnen, lärarna och de förväntningar som finns på svensk skola vad gäller saklighet och objektivitet. Genom 1000-tals utvärderingar och ett pågående samtal med berörda parter tror jag att vi har lyckats, än så länge.

Förhoppningsvis har våra kurser också fått vara med och än mer skickliggöra lärare och församlingsarbetare som lägger mycket tid och engagemang i skola och församling. Vi tror att ett gott samarbete mellan skola, församlingar och föreningar, kan vara ett gott bidrag till att skapa en bättre och mer omsorgsfull skola för våra barn. Kanske skulle Bibeläventyret följas av ”Koranäventyret” eller ”Humanismens resa genom historien”. Med all säkerhet skulle det i alla fall skapa en större förståelse för varandra bland barn och vuxna.

/Jonas Magnusson, Bibeläventyrets upphovsman.

Antal bokade Bibeläventyr

Under åren som gått har Bibeläventyrets instruktörer gjort över 25000 st äventyr.

2024 – 450 än så länge
2023 – 1200 st
2022 – 1000 st
2021 – 1000 st
2020 – 1002 st
2019 – 1521 st
2018 – 1458 st
2017 – 1517 st
2016 – 1518 st
2015 – 1475 st
2014 – 1523 st
2013 – 1522 st
2012 – 1462 st
2011 – 1206 st
2010 – 1270 st
2009 – 1032 st
2008 – 1120 st
2007 – 1000 st
2006 – 1000 st
2005 – 750 st
2004 – 450 st
2003 – 443 st
2002 – 254 st
2001 – 61st GT-äventyr
2000 – 40 st GT-äventyr