MaNUALER

Manualerna är en hjälp, men äventyra på ditt sätt!
Observera att det finns två olika slags manualer för nya BÄ GT.

1. Grundläggande manual

Här återges de grundläggande berättelserna som behöver vara med, på ett kortfattat sätt. Ni som varit instruktörer länge är vana vid denna typ av manual. Denna behöver du läsa igenom för att sedan skapa ditt eget Bibeläventyr med egna ord osv. Den grundläggande manualen finns här nedan att ladda ner som PDF-fil eller som en Word-fil. Den senare kan du ändra texten i så att den blir mer med dina ord. Där kan du också skriva var du gör draman, återberättar, läser ur en barnbibel osv.

PDF

2. Stödjande manual

Stödjande manualen är en idébank med många konkreta exempel på draman mm, där du kan söka för varje nyckelord/moment. Den stödjande manualen är både en hjälp för den oerfarne, som får hjälp att komma igång, och för den som hållit på länge och vill utveckla sitt äventyr. Det är ett levande dokument, så maila gärna in tips på saker som du vill dela med dig av till andra. Tipsen bearbetas och slås ibland ihop med andra tips, och vi har inte möjlighet att ta med alla tips. 

Manual gamla GT

För dig som inte hunnit utbilda dig i nya GT (mer om utbildningar här) än finns den gamla manualen här. Även den är lätt uppdaterad, så ladda ner den och byt ut din gamla.