0511-595 03

Kursanmälan

Namn(Obligatoriskt)
I formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Adress(Obligatoriskt)
Fakturamottagare
Adress till fakturamottagare.
Privattelefon

Bibelsällskapet kommer att hantera och lagra dina uppgifter i enligt med sin integritetspoilcy. Läs mer om den här.

Bokningsregler
  • Vid avbokning, eller ombokning till annat kurstillfälle, behöver vi ta ut en avgift på 500 kr, eftersom av-/ombokningar kan göra att kursen inte fylls.
  • Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart kan vi bli tvungna att fakturera upp till halva kurskostnaden, eftersom kursgårdarna ibland har sådana avbokningsregler.
  • Vid sen avbokning på grund av sjukdom avskrivs kurskostnaden mot uppvisande av läkarintyg.